Gunnar Rustad ny i Scanialedningen Urban Erdtman ny SVW-chef

Gunnar Rustad ny i Scanialedningen Urban Erdtman ny SVW-chef Gunnar Rustad, idag VD i Scanias tyska dotterbolag Scania Deutschland GmbH, tar plats i Scanias verkställande ledning från den 1 augusti 2001. Rustad efterträder Urban Erdtman, Group Vice President, Sales and Marke- ting som samtidigt utses till ny VD för Svenska Volkswagen efter Åke Norr- man som avgår med pension. I samband med förändringarna i Scanias högsta ledning utses Johan P Schly- ter, idag försäljningschef, Sales and Marketing i Södertälje till VD för Scania Deutschland GmbH. - Det är med stor glädje vi välkomnar Gunnar Rustad i ledningen, säger Scanias VD Leif Östling i en kommentar. Gunnar Rustad har på ett för- tjänstfullt sätt lett verksamheten på en av Scanias viktigaste exportmark- nader och lyft Scania till största utländska märke, efter de ledande in- hemska, med en marknadsandel på 10 procent. Porträttbilder finns tillgängliga under Media Services på www.scania.com/ms För ytterligare information, kontakta Magnus Hahn, Corporate Communica- tions, telefon 08-553 83510. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar