Kommuniké från Scania AB:s bolagsstämma

Kommuniké från Scania AB:s bolagsstämma och konstituerande styrelsesammanträde den 25 april 2003 Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,50 kronor per aktie. Som avstämningsdatum fastställdes onsdagen den 30 april 2003. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC måndagen den 5 maj 2003. Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöterna Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees J. A. van Lede, Bernd Pischetsrieder, Lothar Sander, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg och Leif Östling omvaldes. Till ny ledamot valdes Andreas Deumeland. Caj Nackstad omvaldes till ordinarie revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007. Till ny ordinarie revisor för samma tidsperiod valdes Jan Birgersson. Till revisorssuppleanter omvaldes Thomas Thiel och Björn Fernström, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007. Styrelseordförande och vice ordförande Vid styrelsens konstituerande möte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Dr. Bernd Pischetsrieder till ordförande och Clas Åke Hedström till vice ordförande. Kommittér inom styrelsen Till ordförande i revisionskommittén omvaldes Marcus Wallenberg. Clas Åke Hedström och Lothar Sander omvaldes till övriga ledamöter. Till kommittén för ersättningsfrågor omvaldes Bernd Pischetsrieder till ordförande samt Peggy Bruzelius och Rolf Stomberg till ledamöter. Till ledamöter i kommittén bestående av styrelseledamöter fristående från Volkswagen och Investor med uppgift att bereda frågor som kan komma att beröra Scania AB:s ägarstruktur omvaldes Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees J. A. van Lede och Rolf Stomberg. Södertälje den 25 april 2003 SCANIA AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01150/wkr0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar