Kommuniké från Scania AB:s extra bolagsstämma den 19 november 2004

Vid dagens extra bolagsstämma beslutade en klar majoritet av Scanias aktieägare att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ainax om att förvärva samtliga utstående aktier i bolaget samt att emittera Scania A-aktier som vederlag för erbjudandet.

– Budet är avsett att skingra den osäkerhet som under snart sex års tid har rått kring ägandet i Scania. Ett långsiktigt, tydligt och spritt ägande i Scania är bra för såväl bolagets aktieägare som kunder och medarbetare, säger Scanias VD Leif Östling. På bolagsstämman röstade fyra av de fem vid stämman närvarande mest röststarka aktieägarna (Volkswagen AG, Investor AB, Wallenbergsstiftelserna och Alecta), i enlighet med styrelsens förslag. Ainax AB lade ned sina röster. Scanias erbjudande riktas inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan person vars medverkan förutsätter upprättande av ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Scanias offentliga erbjudande till aktieägarna i Ainax har idag i sin helhet distribuerats som pressrelease samt finns tillgängligt på www.scania.com Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: • Eric Österberg, Vice President Public Relations, tel 08 533 858 83 • Joanna Daugaard, Investor Relations Manager, tel 08 553 837 16 • Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08 553 856 62

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar