Kommuniké från Scania ABs bolagsstämma den 24 maj 2000

Kommuniké från Scania ABs bolagsstämma den 24 maj 2000 Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 29 maj 2000. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC fredagen den 2 juni 2000. Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöterna Peggy Bruzelius, Clas Åke Hedström, Cees J. A. van Lede, Rolf Stomberg, Marcus Wallenberg och Leif Östling omvaldes. Ferdi- nand Piëch, Lothar Sander och Detlef Wittig nyvaldes till ordinarie le- damöter. Ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Gunnar Widhagen, samt revisors- suppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström, valdes vid bolagsstämman 1999 för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2003. Södertälje den 24 maj 2000 SCANIA AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT01060/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar