Ny medlem i Scanias koncernledning

Ny medlem i Scanias koncernledning Johan Haeggman tillträder den 1 maj befattningen som Head of Corporate Relations, Scania. Han utnämns samtidigt till Senior Vice President och medlem av koncernledningen, Group Management. Johan Haeggman, som är född 1960 och civilekonom, kommer närmast från konsultverksamhet inom affärs- och strategiutveckling samt dessförinnan finanschef för internetkonsultföretaget Framfab. Mellan åren 1989 och 1999 var han anställd vid Scania, bland annat som chefscontroller för Scanias latinamerikanska verksamhet med placering i São Paulo. Head of Corporate Relations är en nyinrättad ledningsfunktion inom Scania. Som chef för denna rapporterar Johan Haeggman till Kaj Lindgren i Scanias Verkställande ledning. - Som ett led i Scanias tillväxtscenario ingår inte enbart att bygga upp vår försäljnings- och serviceorganisation för att klara väsentligt större volymer än idag. Det handlar även om att tillföra koncernledningen ytterligare resurser för att kunna möta kraven på en alltmer integrerad och global samordning av relationerna med samtliga våra intressegrupper. Johan Haeggman har bra bakgrund för de utmaningar som väntar Scania på både kort och lång sikt, säger Kaj Lindgren. För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, tel 08 553 856 62. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 28 200 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania ett av branschens mest lönsamma företag. Under 2002 blev faktureringen 47 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 3,7 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Busstillverkningen sker i Sverige, Polen, Ryssland, Brasilien och Mexiko. Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar