Samtliga anställda i Scanias bussverksamhet i Katrineholm erbjuds fortsatt anställning

Samtliga anställda i Scanias bussverksamhet i Katrineholm erbjuds fortsatt anställning Struktureringsarbetet av Scanias bussverksamhet fortsätter. Det står nu klart att Scania kommer att erbjuda samtliga anställda inom bussverksamheten i Sverige fortsatt anställning i Katrineholm eller Södertälje. Scania anser det angeläget att kunna lämna dessa besked innan jul- och nyårshelgerna. I Katrineholm avser Scania, efter sedvanligt MBL-förfarande, att bilda ett separat karosseringsbolag. Bolaget kommer att ansvara för all karosseringsverksamhet. För att säkerställa kompetensbehovet och möjligheterna till en långsiktig lönsamhet kommer 200 medarbetare vid karosseringsverksamheten i Katrineholm att erbjudas fortsatt arbete vid det nya karosseringsbolaget. Dessa arbeten kommer att stanna i Katrineholm. För att fortsätta utveckla den volymmässigt större delen av Scanias bussaffär - chassiverksamheten - kommer övriga medarbetare i dagens bussverksamhet i Katrineholm att erbjudas fortsatt anställning i Södertälje. För ytterligare information kontakta: Magnus Hahn Scania Business Communications 070-5517903. Gunnar Boman Scania Buses & Coaches, Communications 070-5508606. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 26 900 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 2000 blev faktureringen 53,8 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Busstillverkningen sker i Sverige, Danmark, Polen, Ryssland, Argentina, Brasilien och Mexiko. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00980/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00980/bit0001.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar