Scania bokslutskommuniké - januari - december 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 "Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett positivt rörelseresultat i Latinamerika," säger VD Leif Östling. 2000 I KORTHET Antal Helår Helår Kv 4 Kv 4 2000 1999 % 2000 1999 % Lastbilar och bussar - Orderingång 55 565 50 228 11 14 845 15 016 -1 - Fakturering 56 492 50 414 12 17 076 14 365 19 Fakturering och resultat MSEK (om inte annat anges) Fakturering 53 823 47 110 14 15 641 13 044 20 Rörelseresultat 5 084 5 045 1 2 027 1 403 44 Rörelsemarginal Scaniagruppen, procent 9,4 10,7 13,0 10,8 Rörelsemarginal Scaniaprodukter, procent 10,2 11,5 13,5 11,5 Resultat efter finansnetto 4 454 4 500 -1 1 866 1 276 46 Nettovinst 3 080 3 146 -2 1 289 883 46 Avkastning på eget kapital i procent 21,6 25,1 Avkastning på sysselsatt kapital i procent 13,3 14,8 Vinst per aktie, SEK 15,40 15,73 6,45 4,42 Kassaflöde före förvärv 3 014 1 597 113 -94 31 dec 31 dec 2000 1999 Antal anställda 26 904 25 814 Antal aktier: 200 miljoner Förslag till utdelning: SEK 7,00 (7,00). Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00540/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00540/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar