Scania delårsrapport - januari - september 2003

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - SEPTEMBER 2003 "Scanias vinst har, under årets första nio månader, varit i nivå med mina förväntningar. Den ekonomiska tillväxten på Scanias huvudmarknader i västra Europa var svag men förväntas förbättras något under nästa år. Resultatet för resten av 2003 förväntas vara fortsatt tillfredsställande", säger VD Leif Östling. FÖRSTA TRE KVARTALEN I Nio månader Föränd- Kv 3 KORTHET ring i % Antal 2003 2002 2003 2002 Lastbilar och bussar - Orderingång 35 35 166 1 10 566 10 922 451 - Leveranser 35 30 261 17 10 994 9 165 469 Intäkter och resultat MSEK (om inte annat anges) · Intäkter 36 33 837 8 11 567 10 381 Scaniagruppen 586 Rörelseresultat Fordon och 3 360 2 189 53 803 628 Service Rörelseresultat 276 248 11 100 82 Kundfinansiering Rörelseresultat 3 636 2 437 49 903 710 Scaniaprodukter Rörelseresultat inom - 550 - - avyttrad personbilsverksamhet Rörelseresultat 3 636 2 987 22 903 710 Scaniagruppen Resultat före skatt 3 204 2 462 30 765 532 · Nettovinst 2 119 1 831 16 495 372 Rörelsemarginal, 9,9 7,2 7,8 6,8 Scaniaprodukter, procent Avkastning på eget kapital 17,8 11,7 i procent1) Avkastning på sysselsatt 21,4 13,7 kapital Fordon och Service i procent1) · Vinst per aktie, 10,60 9,16 2,48 1,86 SEK Kassaflöde exklusive 940 2 137 387 1 149 Kundfinansiering och försäljning/förvärv av bolag Antal anställda, 30 28 28 212 september 960 Antal aktier: 200 miljoner 1) Beräkningsbasen baseras på rullande 12 månader. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com Kontaktpersoner: Johan Haeggman, Corporate Relations tel. +46-8 5538 0053 mobil tel. +46-70 383 5200 Joanna Daugaard, Investor Relations tel. +46-8 5538 3716 mobil tel. +46-70 518 3716 Torbjörn Boije, Corporate Control tel. +46-8 5538 2228 mobil tel. +46-70 591 5016 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00700/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00700/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar