Scania fortsätter att satsa i Sverige

Scania fortsätter att satsa i Sverige - Under de senaste åren har vi successivt flyttat ett tusental kvalificerade industrijobb till Sverige. Vi tror på Sverige som tillverkningsland. Det sade Scanias VD Leif Östling bland annat när han inför närmare 600 av aktieägarna vid dagens bolagsstämma redogjorde för Scanias verksamhet 2002. Komponenttillverkning kräver höga investeringar. Därför har Scania de senaste åren arbetat med att koncentrera sin europeiska produktion av motorer, axlar, växellådor och hytter till en plats per komponent. Denna produktion finns nu samlad i Sverige. - Fordonsmontering, där logistikkostnaden är stor, ska ligga så nära kunderna som möjligt. Därför har vi samtidigt med koncentrationen av komponenttillverkningen expanderat vår montering i holländska Zwolle och franska Angers, förklarade Leif Östling. Han konstaterade vidare att Scania med ett resultat för första kvartalet i år på 1,3 miljarder och en rörelsemarginal på nästan 11 procent behåller sin position som bäst i klassen. När det gäller marknadsutsikterna för återstoden av 2003 betonade Leif Östling att det på grund av den makroekonomiska utvecklingen i världen finns en klar risk att efterfrågan dämpas på lastbilar och bussar. Leif Östling gav även en nulägesrapport och framåtblick för hela Scanias verksamhet från produktuveckling och produktion till fordons- och serviceförsäljning och tjänster. Han beskrev även de värdegrunder - Kunden har högsta prioritet, Respekt för individen och Kvalitet i produkter och tjänster - som präglar Scanias produktionskoncept. - I Scanias Produktions System (SPS) står människan i centrum - inte maskiner och datorer, förklarade han. Leif Östling avslutade sitt anförande med att tacka Dr Ferdinand Piëch, som på egen begäran lämnar Scanias styrelse, inte bara för åren som ordförande och styrelseledamot utan även för det fina sätt på vilket han bidragit till att utveckla bolaget när Volvos uppköpsplaner stoppades av den europeiska konkurrensmyndigheten i mars 2000 och det ägarvakum som då uppstod. Leif Östling tal i sin helhet finns utlagt på Scanias hemsida och kan nås via följande länk: www.scania.com/ir/presentations För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, tel 08 553 856 62. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 28 200 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania ett av branschens mest lönsamma företag. Under 2002 blev faktureringen 47 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 3,7 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Busstillverkningen sker i Sverige, Polen, Ryssland, Brasilien och Mexiko. Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01080/wkr0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar