Scania halvårsrapport - januari - juni 2003

SCANIA HALVÅRSRAPPORT - JANUARI - JUNI 2003 "Även om Scanias vinstutveckling under första halvåret har varit tillfredställande så har tillväxen i ekonomierna på Scanias huvudmarknader i västra Europa fortsatt att dämpas och vår orderingång minskade. Utanför västra Europa ökade efterfrågan, vilket kompenserade för nedgången i regionen. De flesta av fordonen som säljs till marknader utanför västra Europa är dock lägre specificerade och bidrar därför mindre till lönsamheten. Sammantaget är vi fortsatt försiktiga då det gäller bedömningen av utvecklingen under resten av året", säger VD Leif Östling. FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET Första halvåret Föränd- Kv 2 ring i % Antal 2003 2002 2003 2002 Lastbilar och bussar - Orderingång 24 885 24 244 3 11 310 11 509 - Leveranser 24 475 21 096 16 12 736 11 056 Intäkter och resultat MSEK (om inte annat anges) Intäkter Scaniagruppen 25 019 23 456 12 843 10 969 Avyttrad - 0 - 1 146 personbilsverksamhet Intäkter Scaniaprodukter 25 019 23 456 7 12 843 12 115 Rörelseresultat Fordon och 2 557 1 561 64 1 336 913 Service Rörelseresultat 176 166 6 94 85 Kundfinansiering Rörelseresultat 2 733 1 727 58 1 430 998 Scaniaprodukter Rörelseresultat inom - 550 - 509 avyttrad personbilsverksamhet Rörelseresultat 2 733 2 277 1 430 1 507 Scaniagruppen Resultat före skatt 2 439 1 930 26 1 290 1 366 Nettovinst 1 624 1 459 13 844 1 076 Rörelsemarginal, 10,9 7,4 11,1 8,2 Scaniaprodukter, procent Avkastning på eget kapital 17,6 10,6 i procent1) Avkastning på sysselsatt 20,7 11,8 kapital Fordon och Service i procent1) Vinst per aktie, SEK 8,12 7,30 Kassaflöde exklusive 553 988 379 858 Kundfinansiering och försäljning/förvärv av bolag Antal anställda, 30 juni 28 658 27 775 Antal aktier: 200 miljoner 1) Beräkningsbasen baseras på rullande 12 månader. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com Södertälje, 23 juli 2003 LEIF ÖSTLING Verkställande direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kontaktpersoner: Johan Haeggman, Corporate Relations tel. +46-8 5538 0053 mobil tel. +46-70 383 5200 Magnus Hahn, Business Communications tel. +46-8 5538 3510 mobil tel. +46-70 551 7903 Joanna Daugaard, Investor Relations tel. +46-8 5538 3716 mobil tel. +46-70 518 3716 Torbjörn Boije, Corporate Control tel. +46-8 5538 2228 mobil tel. +46-70 591 5016 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar