Scania investerar för tillväxt

Scania investerar för tillväxt I dag nyinvigs Scanias monteringsanläggning för lastbilar i nederländska Zwolle. Scania har investerat omkring 35 miljoner euro för att öka den tekniska produktionskapaciteten med 50 procent, till mer än 150 lastbilar per dag. Investeringen i Zwolle omfattar två helt nya monteringsliner och genomgripande modernisering av hela anläggningen. - Monteringen av lastbilar i Zwolle är en strategiskt viktig enhet för att möta en framtida ökad efterfrågan och därmed säkerställa fortsatt lönsam volymtillväxt. Den ligger geografiskt väl med tanke på den omedelbara närheten till våra största marknader i västra Europa, säger Per Hallberg, Group Vice President, Production and Procurement. - Utbyggnaden i Zwolle och den genomförda koncentrationen av komponent- tillverkningen, innebär att Scania är strategiskt väl positionerat för framtida tillväxt med en både flexibel och effektiv produktion, fortsätter Per Hallberg. Sedan starten 1964 har mer än 300 000 lastbilar producerats i Zwolle. I dagsläget svarar anläggningen för ungefär hälften av Scanias globala lastbilsvolym. Övriga -delar av Scanias globalt integrerade lastbilsmontering sker i Angers i Frankrike, São Paulo i Brasilien och Södertälje i Sverige. Dessutom finns lokal montering i ett tiotal länder. Under nyinvigningen närvarar bland andra Scanias VD Leif Östling och ytterligare representanter för koncernledningen samt företrädare för staden Zwolle och provinsen Overijssel. För ytterligare information kontakta Hans-Åke Danielsson, tel: 08-55 38 56 62 Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 28 200 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2002 uppgick faktureringen till 47 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto till 3,7 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.. Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00830/wkr0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar