Scania och Siemens avser att bilda bolag för tjänster och underhåll

Underhållsmarknad i stark tillväxt: Scania och Siemens avser att bilda bolag för tjänster och underhåll Scania och Siemens avser att bilda ett gemensamt bolag specialiserat på service, drift och underhåll av fastigheter och maskiner samt verktygs- tillverkning. Företagen har idag undertecknat ett "letter of intent" gällande ett samgående mellan delar av servicebolaget Scania Partner AB och delar av Siemens AB. Det nya företaget skulle få 400 anställda och om- sätta 650 miljoner kronor. - Det nya företaget bedöms kunna mångdubbla omsättningen under den komman- de treårsperioden, betonar Sören Swärd, VD för Siemens AB. Den framtida expansionen ska i första hand ske genom att etablera serviceenheter i an- slutning till Scanias produktionsanläggningar och vid Siemens etablerings- orter i Sverige och utomlands. Avsikten med samgåendet är att det nya bolaget ska få goda förutsättningar att expandera på den snabbt växande marknaden för service och industriun- derhåll. - För att kunna expandera och vidga kundbasen nationellt och internatio- nellt behöver vi samarbeta med ett företag som har tjänster och underhåll som sin kärnverksamhet, säger Stellan Hahlin, VD för Scania Partner AB. Vi ser mycket stora möjligheter i ett samarbete med Siemens. Delar av Scania Partner AB med verksamhet i Södertälje och Falun kommer att bilda basen i det nya företaget som integreras med Siemens verksamhet i Södertälje, Falun, Avesta, Hedemora och Borlänge. Totalt berörs ca 350 personer inom Scania och ett 50-tal medarbetare inom Siemens. Samtliga kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget. För ytterligare information kontakta Ulf Söderström tfn 08-553 810 44 alt. 070-680 95 95. För Siemens kontakta Robert Müller, tfn 08-728 10 15 alt. 070-728 10 15. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00780/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar