Scania publicerar prospekt för Ainax-bud

Ett fullständigt prospekt för det offentliga bud på aktierna i Ainax som beslutades vid Scanias extra bolagsstämma den 19 november i år, har nu publicerats. Det beskriver bakgrund och motiv till erbjudandet, samt ger villkor och anvisningar för hur erbjudandet ska accepteras. Prospektet finns tillgängligt på Scanias hemsida, www.scania.com, via Handelsbanken och Stockholmsbörsen och kommer att skickas till Ainax aktieägare i början av januari 2005. Teckningssperioden för erbjudandet börjar den 12 januari 2005 och pågår till den 15 februari. Likvid i form av Scania A-aktier beräknas utbetalas omkring den 1 mars 2005. För ytterligare information, kontakta; • Eric Österberg, Vice President Corporate Relations, tel 08 553 858 83

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar