Scania rekryterar för framtiden

Scania rekryterar för framtiden Scania har anställt ett 30-tal nyutexaminerade civilingenjörer, som ett led i företagets långsiktiga kompetensförsörjning. Rekryteringen gjordes i anslutning till ett gemensamt upprop bland större företag inom svenskt näringsliv. - Under det senaste året har nyutexaminerade akademiker haft svårt att få jobb, och därför tidigarelägger vi en del rekrytering. För Scania är det naturligt att investera i kunskap för fortsatt lönsam tillväxt, säger Stellan Hahlin, chef för kompetens-utveckling på Scania. Scania rekryterar årligen omkring 100 civilingenjörer, utöver de 30 som just har börjat på företaget. Omkring 1 000 personer sökte. De sökande fick ange på vilket sätt de ville utnyttja sin kompetens inom Scania, och vad de önskade arbeta med. - På det sättet sökte de sig aktivt till områden där de skulle vilja ha utmaningar. Det upplägget förväntar vi oss mycket av. Det normala är ju annars att man söker medarbetare för speciella befattningar, säger Stellan Hahlin. De nyanställda arbetar bland annat inom produktutveckling, produktion samt försäljning och marknadsföring. De går nu en gemensam introduktion med praktik, för att i ett tidigt skede få en god insyn i Scanias kärnverksamhet. Sedan flera år har Scania dessutom ett trainee-program för nyutexaminerade civilingenjörer och civilekonomer. Urvalsprocessen för årets program har just inletts. Därutöver finns särskilda program för utvecklingsingenjörer och produktionsingenjörer. Scanias långsiktiga kompetensförsörjning för akademikeryrken understöds också av etablerade kontakter med högskolor och universitet avseende bland annat examensarbeten och forskning. För ytterligare information, kontakta Gunnar Boman, tel 08 553 895 10. Sccania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 28 200 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 2002 blev faktureringen 47 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 3,7 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar