Scania sätter upp egen lastbilsmontering i Thailand

Scania sätter upp egen lastbilsmontering i Thailand Scania har fattat beslut om egen lokal lastbils- och bussmontering i Thai- land. I dagarna köpte det thailändska dotterbolaget Scania Thailand Co. Ltd ge- nom Scania Trade Development AB ett 18 000 kvm stort markområde i Rayong, sydost om Bangkok. Byggtiden för monteringsanläggningen beräknas till 8 - 10 månader. Scania Trade Development AB ägs av Scania AB: - Marknaden i Thailand dök andra halvåret 1997 från en toppnivå på cirka 30 000 lastbilar per år ner till bottennoteringen 2 500 under 1999 som en följd av den ekonomiska krisen. Nu har ekonomin börjat vända upp, och vi ser en marknad på cirka 12 000 fordon per år inom den kommande femårsperi- oden, säger Anders Spåre, VD i Scania Development. I Scanias segment i Thailand, tunga fordon med motorstyrka på 330 hkr och däröver, har Scania en stark position med 25-30 procent av marknaden. Den nya monteringsanläggningen skall i första hand förse den thailändska marknaden med fordon, men beroende på hur ekonomierna utvecklas i ASEAN- regionen kan thailändskt monterade lastbilar och bussar komma att exporte- ras även till andra marknader i området. Scanias nya anläggning byggs i området Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong 120 km sydost om Bangkok. Rayong har döpts till "Detroit of the East" och där investerar just nu flera av världens ledande bilföretag. Grannar blir bland andra GM och Ford. Säljare av marken är Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Co. Ltd. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar