Scania tar säkerhetsinitiativ

Scania tar säkerhetsinitiativ Idag presenterade Scania nya initiativ för att höja trafiksäkerheten. Det första riktar in sig på unga förare, och behovet av att höja yrkets status och göra det mer lockande. Det andra initiativet syftar till att skapa en gemensam europeisk vägdatabas som svarar upp mot de speciella krav som den kommersiella trafiken ställer. Initiativen presenterades av Scanias VD Leif Östling vid en säkerhetskonferens, på högsta nivå, i Bryssel, där Scania var värd. Bland deltagarna fanns fler än 250 beslutsfattare från EU-kommissionen, EU-parlamentet, och andra representanter för EU, journalistkåren och näringslivet. I sitt öppningstal noterade Östling att antalet trafikdödade i den europeiska trafiken, 41 000 döda år 2000, visar att stora ansträngningar behöver göras genast. Med tanke på potentialen hos och den ökade användningen av ny teknik så är det också nödvändigt med överbryggande samarbete på trafiksäkerhetsområdet. 1 - Young European Driver Detta initiativ syftar inte bara till att höja säkerheten utan också till att höja kompetensen och att påverka attityden gentemot lastbilskörning. Underskottet på förare i Europa har gjort att antalet oerfarna lastbilsförare ökat i branschen. Därför tar Scania tillsammans med EUs Generaldirektorat för energi och transporter initiativet Young European Driver, och ser fram emot att EU-kommissionen kan delta som partner. Unga förare inbjuds att delta i en tävling i säker och effektiv körning. Tävlingen omfattar samtliga EU-länder, med lokala kvalifikationsrundor. Den europeiska finalen blir en tuff tillställning, där en god förares hela kunnande sätts på prov. Sedan utses den bäste och säkraste lastbilsföraren i Europa och får tjäna som förebild för andra unga förare. 2 - Gemensam europeisk vägdatabas Det andra initiativet är att utvärdera behovet av en gemensam europeisk vägdatabas med information om vikt-, höjd- och längdbegränsningar för tunga fordon samt buller- och andra miljöuppgifter. Intressenter inom områdena vägtransporter och trafiksäkerhet kommer samlas för att genomlysa vad som gjorts, vad som behöver göras och identifiera svårigheterna. Halverat antalet trafikdödade fram till 2010 Erkki Liikanen, kommissionär för näringsliv och informationsamhälle, betonar den stora säkerhetspotentialen i ny teknik och IT-system under åren fram till 2010. Möjligheterna är näst intill obegränsade, men nya system måste konstrueras omsorgsfullt för att passa den mänskliga sinnet. Annars riskerar de att komplicera istället för att förenkla för de inblandade parterna. Syftet med den nya europeiska trafiksäkerhetspolicyn presenterades av Dimitrios Theologitis från EU-kommissionen, enhetschef för Trafiksäkerhet och vägbyggnadsteknik inom Generaldirektoratet för energi och transporter. Ambitionen som läggs fram i den nyligen presenterade Vitboken är att halvera antalet dödade på Europas vägar mellan 2000 och 2010. Patrick Norroy från Trafiksäkerhet och vägbyggnadsteknik redovisade praktiska erfarenheter hittills av den nya tekniken. Bland övriga talare fanns representanter för FoU, leverantörer till fordonsbranschen och andra specialistområden, Hasse Johansson, dr Oliver Carsten, professor Kåre Rumar, professor Yngve Håland, Bernard Vasdeboncoeur. Representanter från Supertransport, ett belgiskt åkeri, täckte frågor kring transportnäring och förare. Till konferensens tema - ökad trafiksäkerhet med hjälp av intelligenta transportsystem - anknöt utställningen med det senaste inom säkerhet för tunga fordon, med bland annat ett konceptfordon och ett nytt krockzonskoncept för lastbilar, bägge från Scania. Mer information om konferensen, inklusive program, presentationer, bilder, utställning etc. publiceras på www.scania.com under rubriken Scania safety initiatives kl 12 på torsdag den 22 november. * * * För ytterligare information kontakta Per-Erik Nordström, Business Communications, tel 070-5535577, e-post per-erik.nordstrom@scania.com Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 26 900 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 2000 blev faktureringen 53,8 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00870/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar