Scania vinner kontrakt på bilar till provserie

Holländsk försvarsorder: Scania vinner kontrakt på bilar till provserie Scania har utvalts tillsammans med Mercedes att teckna kontrakt på en för- sta serie provbilar till det holländska försvaret. Totalt rör sig upphand- lingen om som mest 1 500 allhjulsdrivna fordon. Det var 1999 som den holländska försvarsmakten gick ut med en offertför- frågan. Behovet till armén, flottan och flyget rör sig om som minst 750 och som mest 1 500 krokväxlarbilar 8x8, det vill säga fyraxliga fordon med allhjulsdrift. Efter granskning inbjuds nu Scania att teckna kontrakt om leverans av två provbilar. I kontrakten finns även inskrivet optioner för senare beställningar. Leve- rans av provbilar skall ske under december månad i år och dessa kommer att provas under cirka ett år. Beställningar av seriefordon enligt option pla- neras ske inom 24 månader efter avslutade prov. Bland det som skall levereras inom ramen för serieleveransen finns minst 375 satser min- och splitterskydd för eftermontering. Scanias internatio- nellt uppmärksammade koncept för min- och splitterskyddad lastbilshytt vi- sades första gången hösten 1999. I närvaro av bland annat utländska gäster genomfördes fullskaleprov med skarp stridsvagnsmina. Konceptet är resulta- tet av ett samarbete mellan FMV, Försvarets materielverk, och Scania. Tidigare har Scania tecknat kontrakt med FMV om totalt 66 min- och split- terskyddade terränggående fordon 8x8 av samma slag som nu är aktuella för Holland. Får Scania ordern kommer serieleveransens bilar att produceras vid Scanias holländska fordonsfabrik i Zwolle. Scanias nya 8x8-chassi premiärvisades vid den europeiska försvarsmateriel- mässan EuroSatory 2000 i Paris förra året. För ytterligare information kontakta Heikki Fant tel nr. 070-7583059. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 26 900 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 2000 blev faktureringen 53,8 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 96 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar