Scanias årsredovisning 2002

Scanias årsredovisning 2002 Idag publiceras Scanias årsredovisning för 2002 och distribueras till aktieägarna samt finns tillgänglig på huvudkontoret. I årsredovisningen redogörs utförligt varför Scania är ett av branschens mest lönsamma företag. Dessutom presenterar årsredovisningen Scanias kunder, deras krav och önskemål samt hur Scania svarar upp mot dessa. Styrelsens arbete, ersättning till ledande befattningshavare och Scanias roll i samhället är andra områden, som redovisas på ett mer omfattande sätt. Av årsredovisningen framgår i avsnittet avseende ersättningar till ledande befattningshavare (not 24) följande: · att VDs fasta lön för 2003 uppgår till MSEK 5,8. · att Scanias företagsledning, bortsett från den personaloption VD har, inte omfattas av några optionsprogram. · att styrelsens ersättningskommitté har bestått av Dr Bernd Pischetsrieder ordf, Clas Åke Hedström, Peggy Bruzelius och Rolf Stomberg. Årsredovisningen finns tillgänglig på Scanias hemsida - www.scania.com . Länken www.scania.com/ir/Reports/ leder till årsredovisningen i ett anpassat web-format, där det bl.a. finns direkta länkar till uppdaterad finansiell statistik och marknadsstatistik. För ytterligare information, kontakta - Magnus Hahn Business Communications tel 08553 83510 - Gunnar Boman Business Communications tel 08 553 895 10. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 28 200 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania ett av branschens mest lönsamma företag. Under 2002 blev faktureringen 47 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 3,7 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01430/wkr0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar