Scanias min- och splitterskyddade fordon i internationellt fredsarbete

Scanias min- och splitterskyddade fordon i internationellt fredsarbete Scania befäster sin ställning som världsledande bland tillverkarna av tunga fordon som utrustas med min- och splitterskydd. I samband med att Scania tidigare under året tecknat avtal med svenska FMV (Försvarets Mate- rielverk) om leverans av, i en första serie, 200 lastbilar kommer 35 av dem att utrustas med min- och splitterskydd. De 35 Scaniabilarna levereras till Swedint - den svenska organisationen för internationella fredsstödjande projekt - och kan med kort varsel sät- tas in för tjänstgöring var som helst i världen. En bärgningsbil från Scania som utrustats med norska skyddsspecialisten Karoteks minskydd gör redan tjänst i Kosovo. Det konceptet är ett direkt resultat av det utvecklingsarbete som Scania gemensamt driver med Karotek. Bilarna är baserade på välkända Scania P124 CB6x6. - Scania är först i världen med detta koncept, säger i en kommentar Björn Michelsen, chef för den enhet inom Scania som handhar Sales Engineering och Government Affairs. Sverige har en lång historia vad gäller interna- tionellt fredsarbete inom FN och vi har tidigt arbetat för lösningar som ger utsänd personal största möjliga personliga skydd samtidigt som fordo- nens användbarhet och manöverduglighet inte minskar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar