Sydostasien: Scania stärker närvaron Bildar eget bolag i Malaysia

Sydostasien: Scania stärker närvaron Bildar eget bolag i Malaysia Scania flyttar fram sina positioner i Sydostasien i takt med att ekonomi- erna nu allt snabbare återhämtar sig efter drygt två år av ekonomiska pro- blem. Scania tar nu genom ett dotterbolag till Scania Trade Development AB över verksamheten i Malaysia egen regi för att stärka närvaron på denna tillväxtmarknad. Det nya Scaniabolaget träder i funktion vid halvårsskiftet och får ca 70 anställda. Scanias lastbils- och busschassier kommer även fortsättningsvis att monte- ras lokalt i Malaysia genom Tractors Malaysia, huvudägaren till Scandina- vian Truck and Bus, som representerat Scania i 12 år. Före den ekonomiska turbulensen i Asien var Malaysia en av Scanias star- kaste marknader i området. Före krisen såldes upp mot 5 000 tunga lastbi- lar i Malaysia varje år. I år väntas närmare 1 800 nya fordon säljas. Sca- nias marknadsandel inom dragbilssegmentet har senare år legat på omkring 25 procent. Genom övertagandet av direktansvaret för marknaden i Malaysia avser Scania att stärka marknadspositionen ytterligare. Malaysia blir den andra viktiga marknaden i Asien där Scania tar över och driver verksamheten i egen regi. Först ut var Sydkorea där Scania redan från januari förra året bildade Scania Korea Ltd. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 25 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1999 blev faktureringen 47,1 miljarder kronor och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader 4,5 miljarder kro- nor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar