Seafire AB (publ) delårsrapport januari-september 2017

Sammanfattning januari-september

  • Total omsättning uppgick till 19,0 MSEK (13,2 MSEK)
  • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till -1,1 MSEK (-0,7 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (-1,11 SEK)
  • Koncernens soliditet uppgick till 39% (60%)

Sammanfattning juli-september

  • Total omsättning uppgick till 4,6 MSEK (5,1 MSEK), det tredje kvartalet 2016 var årets i särklass starkaste kvartal
  • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till -1,6 MSEK (1,1 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (1,03 SEK)
  • Koncernens soliditet uppgick till 39% (60%)

VD kommentar

Seafire lämnar ett händelserikt kvartal bakom sig med förstärkning av organisationen, utvärdering av nya förvärvsmöjligheter, arbete med produktutveckling i portföljbolagen och nyemission med kommande notering. Etableringen av Seafire som en aktiv utvecklare av småbolag har börjat ge resultat. Vi håller på att avsluta arbetet med kapitalanskaffningen och noteringen. Nyemissionen inbringade totalt cirka 16 MSEK före emissionskostnader, vilket ger förutsättningar att göra en till två förvärv beroende på storlek samt vidareutveckla portföljbolagen.

Portföljbolaget Hedén Group AB har haft en stabil försäljning under kvartalet med volymer som tidigare kvartal under 2017. Bolaget har under perioden levererat utrustning till prestigeprojekt som Game of Thrones och The Irishman. Arbetet med utvecklingen av nya produkter är intensivt. I mitten av september lanserades en ny zoom/fokus styrenhet, VLC-1L/VM35, som är integrerad med Sonys FS5/7 kamera och Fujinonobjektiv på världskongressen IBC i Amsterdam. Responsens på produkten var mycket positiv på mässan vilket fått oss att påskynda leveranserna till slutet av november 2017. Bolaget får nu god draghjälp av Fujinon som har en handfull enheter i USA, Japan och Europa för produktdemonstration. Produkten är en första version av en rad planerade modeller för instegssegmentet inom filmutrustning vilket är en marknadsbreddning för Hedén Group AB.

Portföljbolaget Followit Sweden AB har haft en svagare period med färre kundprojekt vilket medfört ett negativt EBIT för de första nio månaderna. Antalet förfrågningar är fortsatt på en god nivå men med färre avslut. Införsäljningen hos en kund kan vara en månad och upp till två år beroende på när projektfinansieringen för en studie blir klar vilket medfört fluktuationer i försäljningen. Förutom en förestående produktuppdatering är bolagets tydliga fokus att bredda sortimentet mot andra kundsegment som Tracking and Security för att stabilisera den finansiella utvecklingen. Lanseringen av nya larm- och positioneringsprodukterna ContactGPS3 är planerade till det fjärde kvartalet 2017.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2017                        22 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Peter Friberg, ekonomichef, peter.friberg@seafireab.com, tel. +46 76 175 10 10

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017, kl. 16:00.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och ytterligare förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB är Seafire AB (publ):s Mentor.

Om oss

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com.

Prenumerera

Dokument & länkar