Marknadsmeddelande 254/17 - Handelsstopp i SealWacs AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget.

Information om aktien:
Kortnamn: SEAL

ISIN-kod: SE0006261038
LEI: 549300V671YSRBLSPR40
CFI: ESXXXX
FISN: SEAL/AKT
Orderbok-ID: 103190
Organisations nr: 556890-8486

Stockholm den 11 oktober 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.