Marknadsmeddelande 255/17 - Handeln i SealWacs AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget återupptas handeln i SealWacs AB:s aktie SEAL i dag den 11 oktober 2017 kl. 15:30.

Information om aktien:
Kortnamn: SEAL

ISIN-kod: SE0006261038

OrderBookID: 103190

CFI: ESXXXX

FISN: SEAL/AKT

Organisationsnummer: 556890-8486
 

Stockholm 2017-10-11 

AktieTorget
+46 8 511 680 00

info@aktietorget.se
 

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera