Marknadsmeddelande 318/17 - Sista dag för handel med BTA i SealWacs AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, SEAL BTA, är den 19 december 2017.  

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: SEAL BTA
ISIN-kod: SE0010494617
Orderbok-ID: 41FF
CFI: ESNUFR
FISN: SEALWACS/SH
Sista handelsdag: 19 december 2017

Stockholm den 15 december 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.