SealWacs AB (publ): Årsstämman skjuts upp till 3 juni 2021

SealWacs ordinarie bolagsstämma flyttas fram från 20 maj 2021 till 3 juni 2021.

SealWacs AB (publ) meddelar att styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman från den 20 maj 2021 till den 3 juni 2021. Anledningen är att Bolaget behöver ytterligare lite tid för framtagning av allt material som behövs för en beskrivning av det planerade omvända förvärvet av det norska bolaget MaxSnus.no AS. Parterna har undertecknat avtal om att SealWacs förvärvar samtliga aktier i det norska bolaget och betalar genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 708 25 45 47 www.sealwacs.se

Prenumerera

Dokument & länkar