SealWacs patentansökan inlämnad

SealWacs meddelar att bolaget nu är i mål med den tredje viktiga milstolpen som skulle uppnås 2017. I mars slöts första kommersiella avtalet om installation av ”SealWacs Sensor”. I maj meddelade bolaget att sensorn CE-märkts. Igår bekräftade svenska patentverket, PRV, mottagandet av patentansökan, som avser att skydda teknologin/uppfinningen.

SealWacs utvecklingsingenjörer har nu avslutat framtagningen av en patentansökan för att skydda den uppfinning/teknologi som möjliggör ”SealWacs Sensor”. Igår meddelade svenska patentverket, PRV, mottagandet av SealWacs patentansökan med ansökningsdag den 6 oktober 2017 och ansökningsnummer 1700240-3.

Bolaget har tidigare meddelat att man haft strategin att avvakta med inlämning av patentansökan så länge som möjligt. Därigenom har bolaget kunnat hålla nere kostnader och undvika informationsspridning om tekniken.

Det har gått att avvakta med att lämna in patentansökan till dess att bolagets utvecklingsingenjörer i produktutvecklingen fattade vissa avgörande beslut. Nu har konstruktionen och de tekniska alternativen låsts. Med tanke på att kommersialiseringsfasen nu inletts gick det inte längre att avvakta med inlämnandet av patentansökan.

Det bör understrykas att utvecklingen av sensorn har krävt framtagning av helt ny teknik med verklig uppfinningshöjd, vilket givetvis underlättar att få godkänt patent.

Tre milstolpar har därmed uppnåtts under året. Första avtalet om installation av SealWacs Sensor hos en ledandet tillverkare av plastpåsar på rulle tecknades i mars 2017. Produkten CE-märktes i maj 2017. CE-märkningen är en förutsättning för att bolaget fritt ska kunna sälja produkten inom EU-marknaden. Det är också nödvändigt för att SealWacs skulle kunna fullfölja installationen av den första sålda sensorn. Nu i oktober 2017 lämnades patentansökan in till PRV.

Den första installationen hos kund befinner sig i slutfasen. Det är viktigt att sensorn larmar först vid tillräckligt stora avvikelser, så att dessa verkligen representerar undermåliga svetsar. Gränserna för detta behöver utprovas.

Liknande utvärderingar kommer att behöva göras för ett antal olika materialkvaliteter och produktionslinjer men när gränserna väl har fastställts kommer dessa gränser att kunna tillämpas vid framtida installationer.

Det är anledningen till att SealWacs har valt att först lansera sensorn till ett antal svenska tillverkare, som redan uttryckt sina intressen för att använda den nya tekniken. Diskussioner pågår med ytterligare ett antal av dessa tillverkare.

För ytterligare information, se SealWacs hemsida, www.sealwacs.se eller kontakta

Sören Sandström, VD, Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se          

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017. 

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB,
Göteborgsvägen 74,
433 63 Sävedalen
Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar