SealWacs Sensor i funktion i löpande produktion

SealWacs har tidigare meddelat att bolagets fokus varit att anpassa sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos en av landets ledande plastpåstillverkare. Nu kan bolaget meddela att sensor och larmsystem fungerar utmärkt i löpande produktion. Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.

SealWacs sensor har nu varit installerad och i funktion i löpande produktion under de senaste månaderna. Systemet fungera utmärkt och helt enligt förväntningarna. Ett avbrott, sannolikt som en följd av vibrationen i produktionslinjen har noterats. Det föranledde vissa åtgärder och efter det har inga liknande problem uppstått. Syftet med att testa det kompletta systemet under en längre tid i löpande produktion är för att upptäcka eventuella brister som måste tas om hand, redan innan sensorn installeras hos fler användare.

SealWacs har tidigare rapporterat att bolaget sedan slutet av hösten 2017, hos en ledande svensk tillverkare av plastpåsar på rulle, varit igång med att anpassa sensor och larmsystem till tillverkarens utrustning och processer samt att genomföra utprovning för att få fram relevanta nivåer för godkända och underkända svetsar. Det är lika viktigt att systemet inte larmar vid för små avvikelser som att säkerställa att det inte missar undermåliga svetsar.

Under processen har ett antal seriemässiga sensorer provats ut hos tillverkaren. Samtliga sensorer visade sig fungera enligt kravspecifikationen och har repeterande signalgivning, enligt förväntningar.

Larmsystemet har testats ut och preliminära data visade att larm utlöses på rätt sätt och vid rätt tillfällen.

Vissa justeringar av infästningsanordningen för sensorn, för att bättre klara vibrationer från maskinen, har genomförts. Själva larmet har modifierats något för att bli mer användarvänligt.

Testerna av sensorn i löpande produktion har nu kommit så långt att det är dags att utvärdera dessa och sammanfatta de erfarenheter som uppnåtts.

SealWacs VD, Sören Sandström kommenterar

Det har krävts en hel del insatser från vår sida för att anpassa sensorn och larmsystemet till tillverkarens utrustning och produktionsprocesser och dessutom har tillverkarens operatörer framfört starka önskemål om vilka förbättringar de vill att vi ska införa för att underlätta övergångarna från ett sortiment till ett annat eller vid byte av material. Vi har åtgärdat det mesta men har fortfarande några smärre förbättringar kvar att göra innan vi är helt i mål. Nästa steg blir att testa sensorn hos ytterligare en tillverkare som producerar plastpåsar i ett mer varierande produktsortiment. Förutsatt att testerna utfaller positivt även här kommer SealWacs snart kunna erbjuda plastpåsindustrin ett system för övervakning av svetsfogar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.

SealWacs har fått ett positivt utlåtande från PRV i den svenska patentansökan på Sealwacs plastsvetssensor, som uttalar att den hittills gjorda nyhetsgranskningen har visat att uppfinningen, enligt PRV:s tolkning, såsom den definieras i patentkraven uppfyller kraven på nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. PRV har dock begärt förtydligande beträffande vissa beskrivningar i ansökan. SealWacs har nu åtgärdat detta och skickat svar till PRV.

Mer information om SealWacs planer återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar