SealWacs Sensor installeras hos kund i januari

Installationen har skjutits fram några veckor, eftersom det inte gick att hitta en lämplig tidpunkt, som fungerade för båda parter, under december månad, för installation, genomgång av sensorns funktion och fortsatt utprovning av optimala larmnivåer.

SealWacs har sedan några veckor tillbaka färdigställt larmsystemet, som signalerar om att SealWacs Sensor upptäckt undermåliga svetsar. Därmed är hela systemet förberett för installation hos kund. Arbetet med att prova ut lämpliga larmnivåer har under de senaste månaderna pågått parallellt med att larmet har färdigställts. Det kommer att underlätta det fortsatta arbetet och korta ner tiden för att fastställa vid vilka nivåer systemet ska larma. Det är lika viktigt att systemet inte missar undermåliga svetsar som att säkerställa att det inte larmar vid för små avvikelser.

Mer information om SealWacs planer återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se. Den nya hemsidan har fått en mer modern utformning än den gamla hemsidan.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar