Enskilda Securities blir helägt dotterbolag till SEB

Enskilda Securities blir helägt dotterbolag till SEB SEB har tecknat avtal med Orkla om att förvärva Orklas andel på 22,5 procent i fondkommissionären Enskilda Securities. Därmed blir Enskilda Securities ett helägt dotterbolag till SEB. Orkla erhåller 807 Mkr (689 miljoner norska kronor) för den 22,5- procentiga andel, som bolaget fick i ersättning när SEB förvärvade den norska fondkommissionären Orkla Finans (Fondsmegling) under 2000. SEB har utnyttjat en option att köpa tillbaka Orklas andel. - Den ursprungliga uppgörelsen med Orkla syftade till att etablera en stark närvaro i Norge. Detta mål är nu uppnått och vi kommer att fortsätta att utveckla vår norska verksamhet. Investment banking fortsätter att vara ett prioriterat område för SEB, säger Annika Bolin, vice VD i SEB och styrelseordförande i Enskilda Securities. - Orklas investering i Enskilda Securities var av finansiell karaktär. Vi inriktar oss nu på verksamheten inom dotterbolaget Orkla Finans, som fokuserar på rådgivning och tjänster inom kapitalförvaltning, försäkringsmäkleri och pensionsplanering, säger Finn Jebsen, VD för Orkla. Den norska verksamheten kommer inom sex månader att byta namn till Enskilda Securities. SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 675 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav drygt en miljon internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net. För ytterligare information kontakta: Gunilla Wikman, koncerninformationschef SEB, tel 08-763 8125, 070 763 8125 Per Anders Fasth, chef Group Investor Relations, tel 08-763 9566, 070-573 4550 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar