Inbjudan till presskonferens

Inbjudan till presskonferens SEB presenterar Sparbarometern för tredje kvartalet 2001 Sparbarometern visar hur det svenska sparandet utvecklats under tredje kvartalet 2001 och hur det fördelar sig mellan försäkringssparande, fondsparande, banksparande, aktier m.m. Hushållens tillgångar och skulder kommer att redovisas liksom ny upplåning. Periodens trender på fondmarknaden redovisas också. SEB fortsätter att som enda aktör redogöra för marknadsandelen för de största aktörerna på sparandemarknaden och hur den förändrats sedan föregående kvartal. Anders Mossberg, vice VD i SEB och VD i SEB Trygg Liv, presenterar Sparbarometern tillsammans med SEB:s privatekonom Gunilla Nyström och Jan Palmberg, chef för Fonder på SEB Invest. Tid: onsdag 14 november kl. 10.30 Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan 18, Stockholm Välkomna! Anna Selberg Informationschef SEB Trygg Liv Tel 08-785 11 46, mobil 070-763 81 54 SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00240/bit0001.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar