Ökningen av hushållens lån fortsatt hög

Ökningen av hushållens lån fortsatt hög Under tredje kvartalet 2001 ökade utlåningen till hushållen med 17 miljarder eller 1,8 procent, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma period förra året var ökningen 8,7 procent, vilket är en av de högsta årsförändringarna under de senaste åren. Det framgår av SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2001. Under tredje kvartalet minskade hushållens finansiella tillgångar med 304 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Minskningen i hushållens aktieportföljer stod för 115 miljarder. Nysparandet var 23 miljarder, vilket är 41 procent lägre än föregående kvartal. Av detta härrör 22 miljarder från banksparande, som ökat främst beroende på kalendereffekter. I övrigt är fondförsäkring och privatobligationer de enda sparformerna med positivt nysparande. - Utlåningen till hushållen ligger på en fortsatt hög nivå, även om ökningstakten har minskat jämfört med föregående kvartal. Ökningen härrör liksom föregående kvartal främst från lån till bostadsrätter och småhus. Eftersom småhuspriserna nu har stagnerat så kommer ökningstakten sannolikt att avta ytterligare. Särskilt med hänsyn till värdet på bostadsrätter och småhus är hushållens förmögenhetssituation fortsatt god, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom. Sparandestocken uppgick den 30 september till 2 712 miljarder kronor, en minskning med 10 procent jämfört med föregående kvartal. Sett till sparandestocken står bankinlåning och privatobligationer för en värdeökning, medan övriga sparformers värden minskade. Trygghetssparande står för den största andelen av den totala sparandestocken: försäkringar och sparande i PPM har en andel på 41 procent, vilket är en relativ ökning jämfört med föregående kvartal. Sparandet, exklusive direktägda aktier, fördelar sig mellan de olika aktörerna enligt följande: SEB är störst med en marknadsandel på 16,8 (16,5) procent, följt av Föreningssparbanken som har 16,1 (16,3) procent. Därefter kommer Skandia med 13,6 (13,6) procent, Handelsbanken 12,3 (12,1), Nordea 11,4 (11,2), AMF 8,8 (8,7) och Länsförsäkringar 5,8 (5,8) procent. SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se För ytterligare information: Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34 Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00230/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00230/bit0001.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar