Räntesparandet dominerar nu hushållens finansiella tillgångar

Räntesparandet dominerar nu hushållens finansiella tillgångar För andra kvartalet i rad dominerar räntesparande hushållens finansiella tillgångar och motsvarar nu 57,5 procent. Hushållen fortsatte att öka sin upplåning, med 8,4 procent på årsbasis. Ökningstakten avtar dock. Det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2002. - Det är en tydlig trend att hushållen drar ner risken i sitt nysparande och i stor utsträckning väljer räntebärande placeringar. Eftersom de finansiella tillgångarna omfattar sparande som hushållen behöver såväl på kort som på lång sikt tycker jag att det är en utveckling i rätt riktning. Den buffert som hushållen behöver för oförutsedda utgifter bör definitivt placeras med låg risk, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom. - En god plånboksutveckling för hushållen under 2002 kombinerat med sjunkande räntor har medfört att ökningstakten på utlåningen har fortsatt ligga på en hög nivå. Sedan toppnotering i december 2001 har dock ökningstakten successivt mattats. Under 2003 då skattehöjningar etc. kommer att pressa hushållen är det sannolikt att ökningstakten i utlåningen kommer att avta ytterligare. Svenskarnas sparandestock, inklusive bostäder, uppgick den 31 december till 4 771 miljarder kronor, en ökning med 112 miljarder eller 2,4 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 är det en minskning med 4,3 procent. Nysparandet uppgick till 9 miljarder kronor och värdeökningen därmed 103 miljarder, främst genom under oktober och november återhämtade aktiekurser. Det största nysparandet skedde inom fondförsäkring och privatobligationer: 4 respektive 3 miljarder kronor. Trygghetssparandets andel, dvs försäkringar och premiepensionssparande, av hushållens totala finansiella tillgångar uppgår till drygt 40 procent. SEB är fortsatt störst på sparandemarknaden med en marknadsandel på 16,0 (15,8) procent, följt av Föreningssparbanken som har 15,3 (15,0) procent. Därefter kommer Skandia med 12,7 (12,7) procent och Handelsbanken 12,5 (12,6) procent , Nordea 10,9 (10,9) procent, AMF 8,3 (8,4) och Länsförsäkringar 5,5 (5,4) procent. SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 675 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav drygt en miljon internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net. För ytterligare information kontakta: Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34 Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv, 08-785 18 42 Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 81 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar