Regionchefer i SEB

Regionchefer i SEB SEB har utsett följande chefer för sina tre regioner i Sverige: John Abrahamson, region Syd (Malmö) med 49 kontor samt privatkundsverksamheten i SEB A/S i Köpenhamn. Charlotte Hagberg, region Väst (Göteborg) med 68 kontor. Magnus Cavalli-Björkman, region Öst (Stockholm) med 75 kontor. John Abrahamson kommer närmast från egen konsultverksamhet. Åren 1984- 2000 arbetade han i SEB, varav 1995-2000 som vice VD och chef för Corporate Finance i Enskilda Securities. Charlotte Hagberg har arbetat i SEB sedan 1983 och tidigare bland annat varit regionchef för SEB i Malmö. Magnus Cavalli-Björkman kommer närmast från en befattning som ansvarig för kundservicen på kontor, telefonbank och internet. Han har arbetat i SEB sedan 1982. SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1 miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är 1 188 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 892 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 950. Läs mer om SEB: www.seb.se För ytterligare information, kontakta: John Abrahamson, tel 040-6676244 Magnus Cavalli-Björkman, tel 031-621003 Charlotte Hagberg, tel 031-621006 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar