SEB Fonder inför etiska restriktioner

SEB Fonder inför etiska restriktioner Till att börja med införs etiska restriktioner på två stiftelsefonder, en Sverigefond och en Globalfond. Restriktionerna innebär att fonderna inte placerar i företag som kan associeras till rapporterade kränkningar av internationella normer gällande bl.a. mänskliga rättigheter, miljö, vapen, mutor och korruption. Bedömningen görs i samarbete med CaringCompany- Etikanalytikerna, som granskar fonderna enligt Global Ethical Standard®, GES®,. Dessutom införs begränsningar avseende företag vars huvudsakliga verksamhet finns inom områdena vapen, tobak, alkohol och pornografi. - Vi har mött en ökad efterfrågan på etiska placeringsalternativ framför allt från institutioner. Önskemålen gäller ofta att just GES® följs. Det är glädjande att allt fler vill ta etiska hänsyn i sina placeringar och det är därför en självklarhet för oss att öka vårt utbud av etiska fonder, säger Jan Palmberg, chef för SEB Fonder. Ansökan om att införa etiska restriktioner på ytterligare fonder, dels för institutioner dels för allmänheten, är inlämnad till finansinspektionerna i Sverige respektive Luxemburg. SEB Fonder har sedan tidigare tre ideella fonder för privatmarknaden: SEB Cancerfonden, SEB Östersjöfonden WWF och SEBs och Svenska Läkaresällskapets forskningsfond. Fonderna har etiska restriktioner vad gäller företag med kärnverksamhet i bl.a. tobaksindustrin. GES®-analysen baseras på en systematisk genomgång av dokumentation (granskningar, beslut och rapporter) från officiella FN-organ samt organisationer med konsultativ status inom FN. Källornas status och deras uppdrag som globala övervakare av FN-konventionernas efterlevnad är avgörande för GES®-analysen. För ytterligare information, kontakta: Jan Palmberg, chef SEB Fonder, 08-763 66 01, 070-594 01 59 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00450/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar