SEB har återköpt egna aktier

SEB har återköpt egna aktier SEB återköpte idag 6 200 000 aktier av serie A till en kurs på 79,50 kronor, såsom säkerhet för personaloptionsprogram. Bankens aktuella innehav i egna aktier av serie A uppgår efter förvärvet till 13 200 000 aktier , eftersom banken under 2002 återköpte 7 000 000 aktier som säkerhet för 2002 års personaloptionsprogram. Det totala antalet aktier i SEB uppgår till 704 557 680 , varav 673 784 123 aktier av serie A och 30 773 557 aktier av serie C. SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav 1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net. För ytterligare information kontakta: Gunilla Wikman, koncerninformationschef 08-763 8125, 070-763 8125 Per Anders Fasth, chef Investor Relations 08-763 9566 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00990/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar