SEB höjer bolåneräntan från och med 2001-11-28.

SEB höjer bolåneräntan från och med 2001-11-28. SEB höjer de fasta räntorna på Bolån med 0,20 och 0,25 procentenheter. Det betyder att ett femårigt villalån får en ränta på 6,50 procent, en höjning med 0,25 procentenheter. Den rörliga räntan förblir oförändrad. Objekt: Ränte- Nuvarande Ändring: bindning räntesats: stid: Villor och Fast ränta 10 år 6,85% (+0,20%) fritidshus 9 år 6,80% (+0,20%) 8 år 6,75% (+0,20%) 7 år 6,70% (+0,20%) 6 år 6,60% (+0,20%) 5 år 6,50% (+0,25%) 4 år 6,35% (+0,25%) 3 år 6,05% (+0,25%) 2 år 5,70% (+0,25%) 1 år 5,30% (+0,20%) Rörlig ränta 5,40% (oförändrad) Bostadsrätter Villaräntan + 0,50 % För ytterligare information Staffan Olsson, SEB Bolån 08-763 89 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00470/bit0001.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar