SEB ökar ägandet i Amagerbanken

SEB ökar ägandet i Amagerbanken SEB har köpt 239 434 st aktier, dvs 12 procent av aktierna i Amagerbanken till marknadspris. Tillsammans med tidigare ägda aktier har SEB nu sammanlagt 30,37 procent av aktierna i Amagerbanken. Därmed uppgår SEB:s totala aktieinnehav i Amagerbanken till 607 449 aktier med nominellt värde à DKK 100, motsvarande ett totalt nominellt värde om DKK 60 744 900. SEB har haft egen verksamhet i Danmark sedan 1994 då SEB övertog Diners Club. Sedan 1997 har vi bedrivit bankverksamhet och har vuxit inom flera områden som obligationshandel, Internet- och telefonbank, Asset management och Investment Banking. - SEB har varit delägare i Amagerbanken sedan 1999. Vi fick nyligen förfrågan att köpa ytterligare aktier och tycker att Amagerbanken är en bra bank med en intressant profil och kundstruktur. Dessutom finns banken i det attraktiva tillväxtområdet omkring Köpenhamn. Därför har vi valt att tacka ja till att köpa aktieposten och vi tror att det finns möjligheter till samarbeten inom vissa områden, som kan vara till fördel för kunderna, säger Fleming Carlborg, vice VD i SEB. För ytterligare information kontakta; Fleming Carlborg, vice VD i SEB, tel: +46 70 591 1913 Gunilla Wikman, Koncerninformationschef SEB, tel: +46 8 7638125 eller +46 70 7638125 SEB är en nordeuropeisk bankkoncern med verksamheter i Sverige, Tyskland, Baltikum och övriga Norden. SEBs tjänster riktar sig såväl till privatpersoner som till de största multinationella företagen. SEB hade vid halvårsskiftet år 2002 19 400 anställda varav ca 9 500 i Sverige. SEB har totalt 4,5 miljoner kunder och närmare 600 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum. SEB finns i Danmark sedan 1997 (Diners sedan 1994) och har idag ca 385 anställda. · SEB Merchant Banking och Securities Services som arbetar för storföretag och finansiella institutioner, bl a med obligationshandel och värdepappersförvaring · SEB A/S, retail- och private banking för privatkunder · SEB Kort med Diners card och Eurocard · SEB Asset Management är en av Danmarks största kapitalförvaltare, med ett förvaltat kapital om ca 80 miljarder DKK. · Enskilda Securities bedriver aktiehandel, aktieanalys och företagsrådgivning i samband med överlåtelser ("Mergers & Acquisitions") Amagerbanken är Danmarks sjunde största bank och har en stark position i tillväxtområdet Öresund. Banken har 490 anställda och 26 bankkontor i Köpenhamnsområdet samt i Århus och Odense. Amagerbanken har ca 110 000 privat- och företagskunder och ett brett utbud av banktjänster inklusive speciallösningar för boende- och bilkrediter, pensionssparande och företagsleasing. Förra året uppgick de samlade intäkterna till 612 miljoner DKK och resultatet efter skatt uppgick till 117 miljoner DKK. Mer information om SEB finns på www.seb.net eller www.seb.dk. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar