SEB presenterar Sparbarometern för fjärde kvartalet 2002

Inbjudan till presskonferens SEB presenterar Sparbarometern för fjärde kvartalet 2002 Sparbarometern visar hur det svenska sparandet utvecklats under fjärde kvartalet 2002 och hur det fördelar sig mellan de olika sparformerna. Hushållens tillgångar och skulder redovisas liksom ny upplåning. Sparbarometern har i likhet med föregående kvartal kompletterats med en uppskattning av värdet på hushållens bostäder. SEB fortsätter att som enda aktör redogöra för marknadsandelarna för de största aktörerna på sparandemarknaden och hur de förändrats sedan föregående kvartal. Gunilla Nyström SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern. Tid: tisdag 25 februari kl. 10.30 Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan 18, Stockholm Välkomna! Anna Selberg Informationschef SEB Trygg Liv Tel 08-785 11 46, mobil 070-763 81 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar