SEB Trygg Liv sänker återbäringsräntan

SEB Trygg Liv sänker återbäringsräntan Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv sänks den 1 juni 2003 från 1 till 0 procent före skatt och kostnadsavdrag. Sänkningen av återbäringsräntan påverkar inte det garanterade värdet (där inbetalda premier ingår) i försäkringarna, som fortsätter att förräntas med den garanterade räntan om 3 eller 4 procent, före skatt och avgifter. - Avkastningen på tillgångarna i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv är fortsatt låg beroende på kapitalmarknadernas utveckling. Det gör att den kollektiva konsolideringsgraden, som per den sista april var 89 procent, fortfarande ligger under målet 105-115 procent. Sänkningen av återbäringsräntan görs för att bidra till en snabbare återhämtning av konsolideringsgraden, säger Harald Nöjd, chefaktuarie på SEB Trygg Liv. Att den kollektiva konsolideringsgraden ligger under 100 procent innebär att marknadsvärdet på försäkringstagarnas tillgångar är lägre än det värde som står angivet på försäkringstagarnas värdeuppgifter. Enligt Gamla Livförsäkrings-aktiebolagets konsolideringspolicy ska målet för den kollektiva konsolideringen nås inom tre år från det att målet underskreds. Av den perioden återstår cirka ett år. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv är ett av marknadens mest solventa bolag med en solvensgrad per 30 april på 148 procent. Det innebär att bolaget har tillgångar som överstiger värdet av de garanterade utfästelserna till försäkringstagarna med 48 procent. Återbäringsräntan i Nya Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ligger tills vidare kvar på 1 procent. För ytterligare information, kontakta: Harald Nöjd, chefaktuarie SEB Trygg Liv, 08-785 11 02, 070-376 98 77 Anna Selberg, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 46, 070-763 8154 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 400 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se

Dokument & länkar