Bolagsstämma 2000

SECO TOOLS AB BOLAGSSTÄMMA 2000 I sitt anförande vid Seco Tools ABs bolagsstämma den 2 maj kommenterade Lars Renström, verkställande direktör, marknadsläget och den starka utvecklingen för första kvartalet 2000. Försäljningen ökade med 14% och efterfrågan förväntas vara fortsatt god. Lars Renström beskrev Secos tillväxtmål att öka försäljningen över en affärscykel med minst 6% per år genom koncentration på växande kundsegment och expansiva marknader samt genom kompletterande företagsförvärv, där en ständig förnyelse av produktportföljen är en grund-förutsättning. Secos aktiviteter inom området för elektronisk handel presenterades som ytterligare ett område, där satsningar görs för att öka tillväxten. Kurt Nordlund, teknisk direktör, beskrev de projekt som pågår för att effektivisera produktutvecklingsprocessen. Produktlivslängderna blir allt kortare och att snabbt etablera nya produkter på marknaden blir ett allt viktigare konkurrensredskap. En ny familj hörnfräsar, Super Turbo, presenterades som ett bra exempel på att snabbt kunna utveckla och marknadsföra nya produkter. Stämman fastställde styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning för 1999 av 11,00 SEK per aktie samt en extra utdelning av 6,00 SEK per aktie, totalt 17,00 SEK per aktie (1998 10,50 SEK per aktie). Sammanlagda utdelningen uppgår totalt till 490 MSEK (1998 303 MSEK). Som avstämningsdag fastställdes den 5 maj, vilket innebär att utsändning av utdelningen beräknas ske den 10 maj 2000. Till ny ordinarie styrelseledamot efter avgående Jan-Erik Forsgren, som varit styrelseledamot sedan 1986, valdes Lars Renström. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Som ordinarie revisorer omvaldes auktoriserade revisorerna Jan-Olof Lindberg och Bernhard Öhrn, och som suppleanter nyvaldes auktoriserade revisorn Robert Barnden efter avgående Bertil Edlund samt omvaldes auktoriserade revisorn Owe Wallinder. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter bolagsstämman omvaldes Ebbe Bengtsson till ordförande i styrelsen. Fagersta den 2 maj 2000 STYRELSEN För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller Håkan Bergström, vice verkställande direktör, tel 0223-401 20. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01240/bit0002.pdf

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar