Delårsrapport januari - mars år 2000

SECO TOOLS AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS ÅR 2000 * Ett starkt första kvartal. * Rörelseresultatet ökade med 40% till 197 MSEK (141). * Försäljningen ökade med 14% och efterfrågan förväntas vara fortsatt god. MARKNAD Industrikonjunkturen är fortsatt gynnsam i USA samtidigt som en uppgång sker i europeisk verkstadsindustri. I Asien fortsätter den ekonomiska uppgången i flertalet länder samtidigt som en återhämtning är märkbar i Sydamerika. Secos försäljningsutveckling är mycket positiv inom NAFTA med en ökning på 17% i lokal valuta jämfört med samma period föregående år. Inom EU-området ökade försäljningen med 3% i lokal valuta. För övriga Europa svarar förvärvet av Pramet för den största delen av försäljningsökningen. Försäljningen fortsatte att stärkas på de asiatiska marknaderna och Brasilien. Totalt blev koncernens fakturering 918 MSEK, vilket är 14% högre än föregående år. Försäljningen ökade med 9% för jämförbara enheter. Den svenska kronan har sammantaget något försvagats, vilket påverkade faktureringen med +1%. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar