Seco Tools stärker sin position inom tillväxtområde

SECO TOOLS STÄRKER SIN POSITION INOM TILLVÄXTOMRÅDE Seco Tools är en av de ledande tillverkarna i världen av hårdmetallverktyg för skärande bearbetning. En fortsatt tillväxt skall åstadkommas genom expansion inom nya produktområden och marknadsnischer. Seco Tools har, som en del av denna expansionsstrategi, träffat en överenskommelse om att förvärva 100 procent av aktierna i det holländska företaget Jabro Tools i Lottum, Nederländerna. Jabro Tools, med verksamhet även i USA, omsätter 140 MSEK och har 120 personer anställda. Produktområdet solida pinnfräsar i hårdmetall, där Jabro är en av de ledande aktörerna, är ett snabbväxande område med inriktning främst mot flyg- och formindustrin. Seco Tools breddar genom detta förvärv produkterbjudandet till kunderna och stärker därmed konkurrenskraften till de ovannämnda kundsegmenten. Förvärvet beräknas bidra positivt till vinsten per aktie från 2003. Köpet förutsätter godkännande av berörda myndigheter. Fagersta den 18 december 2001 SECO TOOLS AB; (publ) För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller Stefan Sjödahl, koncerncontroller, tel 0223-401 32. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00090/bit0001.pdf

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar