Avsiktsförklaring om Pengar i Sverige AB

Securitas Värde AB har tecknat en avsiktsförklaring om Pengar i Sverige AB, ett helägt dotterbolag i svenska Riksbanken för värdehanteringstjänster. Avsikten är att Securitas skall överta merparten av verksamheten från Pengar i Sverige AB och att ett slutgiltigt avtal mellan parterna kommer att tecknas under första kvartalet 2004. Ett övertagande är villkorat av att erforderligt tillstånd erhålls från Konkurrensverket.


Ytterligare information:
Thomas Berglund, VD och koncernchef +44 (0) 20 8432 6500
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6500
Henrik Brehmer, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com


Securitas är en världsledare i säkerhet och erbjuder säkerhetslösningar omfattande bevakningstjänster, larmsystem och värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 200.000 medarbetare och är verksam i 30 länder i Europa och USA.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar