Finansiell information från Securitas AB, 2002

Finansiell information från Securitas AB, 2002 Securitas publicerar följande finansiell information under 2002: 11 februari Bokslutskommuniké 2001 Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm Mars Årsredovisning 2001 7 maj Delårsrapport januari mars 2002 Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm 8 augusti Delårsrapport januari juni 2002 Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm 7 november Delårsrapport januari september 2002 Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm Bolagsstämma Bolagsstämman hålls på Grand Hôtel i Stockholm den 16 april 2002 Ytterligare information lämnas av Julie Holt, Investor Relations, telefon +44 20 8432 6523. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00450/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar