Finansiell information från Securitas AB, 2003

Report this content

Finansiell information från Securitas AB, 2003 Securitas publicerar följande finansiell information under 2003: 11 februari Bokslutskommuniké 2002 Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm. Telefonkonferens och live webcast. Mars Årsredovisning 2002 8 maj Delårsrapport januari - mars 2003 Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm. Telefonkonferens och live webcast. 7 augusti Delårsrapport januari - juni 2003 Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm. Telefonkonferens och live webcast. 5 november Delårsrapport januari - september 2003 Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm. Telefonkonferens och live webcast. Bolagsstämma Bolagsstämman hålls på Grand Hôtel i Stockholm den 8 april 2003 Securitas är en världsledare inom säkerhet och erbjuder tjänster inom bevakning, larm, värdehantering samt konsult- och utredningstjänster. Koncernen har ca 230.000 anställda i mer än 30 länder Ytterligare information lämnas av Henrik Brehmer, Investor Relations, telefon +44 20 8432 6523, eller finns på www.securitasgroup.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00780/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar