Finansiell information från Securitas AB, 2004

Securitas publicerar följande finansiell information under 2004:

6 februari
Bokslutskommuniké 2003
Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm.
Telefonkonferens och live webcast.

Mars
Årsredovisning 2003

6 maj
Delårsrapport januari - mars 2004
Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm.
Telefonkonferens och live webcast.

11 augusti
Delårsrapport januari - juni 2004
Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm.
Telefonkonferens och live webcast.

4 november
Delårsrapport januari - september 2004
Informationsmöte i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm.
Telefonkonferens och live webcast.

Bolagsstämma
Bolagsstämman hålls på Grand Hôtel i Stockholm den 6 april 2004.

Ytterligare information lämnas av Henrik Brehmer, Investor Relations, telefon +44 20 8432 6523, eller finns på www.securitasgroup.com.


Securitas är en världsledare i säkerhet och erbjuder säkerhetslösningar omfattande bevakningstjänster, larmsystem och värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 200.000 medarbetare och är verksam i 30 länder i Europa och USA

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera