Helårsrapport Januari - december 2002

Helårsrapport Januari - december 2002 Försäljningen ökade till 65.685 MSEK (60.364) Den organiska försäljningstillväxten ökade till 8 procent (7) Rörelsemarginalen ökade till 6,8 procent (6,4) Resultatet före skatt ökade till 2.512 MSEK (1.902), vilket motsvarar en ökning med 38 procent, justerat för valutakursförändringar Det fria kassaflödet ökade till 3.715 MSEK (1.953) vilket motsvarar 122 procent (80) av det justerade resultatet Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 21 procent (16) och överträffar därmed koncernens mål på 20 procent Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 27 procent till 4,14 SEK (3,27) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00670/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar