Securitas AB: Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Försäljningen ökade med 20 procent till 33.533 (27.867) MSEK

Den organiska tillväxten uppgick till 12 procent (5) För andra kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 14 procent (4)

Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (5,8)

Resultatet före skatt ökade med 63 procent till 1.128 (694) MSEK

Det fria kassaflödet uppgick till 1.029 (706) MSEK vilket motsvarar 80 procent (73) av det justerade resultatet

Vinsten per aktie efter full skatt och efter full konvertering ökade med 51 procent till 1,84 (1,22) SEK
Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från med följande länk

Prenumerera

Dokument & länkar