Securitas AB: Delårsrapport januari - september 2001

Försäljningen ökade med 58 procent till 43.507 (27.584) MSEK varav 6 procent är organisk tillväxt. I det tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 8 procent

Resultatet före skatt ökade med 36 procent till 1.206 (890) MSEK

Det fria kassaflödet uppgick till 1.346 (-8) MSEK vilket motsvarar 85 procent (-1) av det justerade resultatet

Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 35 procent till 2,09 (1,55) SEK

Hela delårsrapporten kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar