Securitas AB bokslutskommuniké jan-dec 2000

Bokslutskommuniké januari - december 2000 * Försäljningen ökade i lokala valutor med 58 procent till 40.807 MSEK (25.646), varav 6 procent är organisk tillväxt * Resultatet före skatt i lokala valutor ökade med 23 procent till 1.364 MSEK (1.116) * Det fria kassaflödet ökade med 36 procent till 1.088 MSEK (802) * Securitas är nu etablerat som marknadsledare på den amerikanska marknaden * Vinsten per aktie efter schablonskatt ökade med 19 procent till 2,75 SEK (2,32) * Styrelsen föreslår en utdelning för 2000 med 1,20 SEK (1,00) Rapporten finns att hämta på Securitas AB's hemsida: www.securitasgroup.com under rubriken Finans/delårsrapporter ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00570/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar